Poštovani,
usled neizvesnosti uzrokovane epidemijom COVID 19, obaveštavamo Vas, da će datumi postavljeni u polju "važni datumi" biti izmenjeni shodno procenama stanja u narednom periodu.

Molimo Vas da, svi zajedno budemo strpljivi po pitanju određivanja preciznih datuma. Ono što znamo jeste da ostaje nepromenjen datum održavanja Foruma Bezbednost za Budućnost. Prijave radova možete slati bez ograničenja.

Imajte u vidu da je ova situacija pokazala da je Forum Bezbednost za budućnost, opravdao svoje postojanje i futurističke ideje kada su bezbednost i krizni menadžment u pitanju. Stoga imamo pravo i obavezu više, da pojačamo aktivnost, da kroz objavljena naučna i stručna saznanja i dalje budemo platforma za razvoj znanja u ovim oblastima.

Organizacioni odbor, sa poštovanjem

BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENTTEORIJA I PRAKSA6. MEĐUNARODNA NAUČNO STRUČNA KONFERENCIJA01 i 02 OKTOBAR 2020

Do konferencije BeKMen 2020 ostalo još

REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT
RABEK I S4 GloSec GLOBALNA BEZBEDNOST

U SARADNJI SA SUORGANIZATORIMA

 • Univerzitet u Mariboru, Fakultet za logistiku Celje, Slovenija
 • Veleuciliste u Karlovcu, Karlovac, Hrvatska
 • Univerzitet u Nisu, Fakultet zastite na radu u Nisu, Nis, Srbija
 • Univerzitet Edukons, Sremska Mitrovica, Srbija
 • Matematički insitut SANU, Beograd, Srbija
 • Bezbjednosni istrazivački centar, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Centar za istrazivanje kompleksnih sistema, Niš, Srbija 

ORGANIZUJU 6. MEĐUNARODNU NAUČNO – STRUČNU KONFERENCIJU

BEZBEDNOST I KRIZNI MENADŽMENT – TEORIJA I PRAKSA 

( BekMen 2020 )

Međunarodna naučno strucna konferencija ‘Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa’ predstavlja naučno stručnu platformu za razmenu, razvoj i unapređenje znanja. Konferencija je multidisciplinarnog karaktera. Cilj konferencije jeste da objedini znanja iz svih oblasti bezbednosti i upravljanja krizama, ponudi resenja problema i spoji naučnike i stručnjake iz različitih oblasti. Na konferenciji se saopštavaju radovi sa novim rezultatima istraživanja. Raznovrsnost tematskih celina omogućava sagledavanje bezednosnih pojava u spektru različitih pristupa i metoda. 

Veoma značajan aspekt rada konferencije jeste i izlaganje radova nastalih na osnovu realnih problema u praksi.

Najveća vrednost konferencije jeste objedinjavanje na jednom mestu izlaganja problema, neposredno iznošenje mišljenja naučnika, neposredno iznošenje mišljenja stručnjaka i uključivanje organa vlasti u raspravu. Na ovaj način se problem postavlja u stvarnu dimenziju, a informaciju o problemu dobijaju sve zainteresovane strane.

IN COOPERATION WITH CO-ORGANIZERS

 • Faculty of Logistics University of Maribor, Celje, Slovenia
 • Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
 • Faculty of Security Studies, University EDUCONS, Sremska Kamenica, Serbia
 • Faculty of Occupational Safety, Univesity of Nis, Serbia
 • Security REsearch Center, Banja Luka, REpublic of Srpska, Bosnia and Hezergovina
 • Complex Systems research Center, Nis, Serbia

Organize THE 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC – OFESSIONAL CONFERENCE

SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT – THEORY AND PRACTICE ( SeCMan – 2020 )

The International Scientific Expert Conference ‘Security and Crisis Management – Theory and Practice’ presents a cientifically – skilled platform for the exchange, development and improvement of knowledge. The conference is multidisciplinary. The aim of the conference is to unify knowledge in all areas of social life in order to explain the emergance of serutity and crisis management to offer solutions to problems and to bring together scientists and experts from ifferent fields Papers presentating new research results are announced at the conference. The cariety of thematic units allow assessment of safety occurrences in the specrtum of diffenet approaches and methods.

The presentation of papers created on real practical problems basis is very significant aspect of the conference.

The greatest merit of the conference is consolidation in one place expostion of the problems, direct scientists opinion giving, direct experts opinion giving, and authorites involvemenet in the discussion. In this way  the actual problem is being put in real dimension and information about it is available for all interested parties.